D33353
F.H. Midex Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że wyrób: Piłka gumowa D33353, kod EAN: 5900733548402, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie niebezpiecznej substancji chemicznej w stężeniu przekraczającym dozwolony limit, tj. ftalanu diizobutylu (DIBP) w stężeniu 30,2%, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.