„F.H. MIDEX” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że zabawka MOTORÓWKA ITEM NO: B1721367/311-98, kod EAN 5900733578652, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z uwagi na to, że stwierdzono obecność w wyrobie ołowiu i kadmu w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości, co stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

B1721367 MOTORÓWKA

B1721367 MOTORÓWKA