„F.H” MIDEX” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że zabawka: Lalka, ITEM NO: BB258155/PP005-A, kod EAN: 5900733601336, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na stwierdzenie w badanym wyrobie ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników (ftalan bis 2-etyloheksylu DEHP może działać szkodliwie na rozrodczość). Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
BB258155