„F.H” MIDEX” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że zabawka: Łódka Fire Boat, ITEM NO: D30313, kod EAN: 5900733516722, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na to, że wyrób nie został zaprojektowany i wyprodukowany w sposób zapewniający ochronę przed zagrożeniem związanym z zasilaniem elektrycznym, gdyż podczas badania wytrzymałości elektrycznej, wystąpiło przebicie na końcówce wirnika silnika, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

D30313