„F.H” MIDEX” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że zabawka Gadżet Rozrywkowy SLIME, kod EAN 5900733599787, ITEM NO. D37424 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru, kadmu, selenu, strontu, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

D37424