F.H. Midex” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie informuje, że zabawka Gadżet Rozrywkowy ITEM NO: D34892, kod EAN: 5900733574760 (slime w kolorze niebieskim) oraz Gadżet Rozrywkowy ITEM NO: D34899, kod EAN: 5900733574838 (slime w kolorze zielonym) nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowie użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

SONY DSC

SONY DSC