„F.H” MIDEX” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że zabawka Gadżet Rozrywkowy ITEM NO. D34468, kod EAN 5900733584950, Ice Cream Cone oraz Gadżet Rozrywkowy ITEM NO. D34466, kod EAN 5900733584936, Large Makaron nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

D34468

D34466