F.H. „MIDEX” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że zabawka: Gitara na baterie, Item No. B1218634/HK-3030, kod EAN 5900733405712, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na brak w pasach do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi tworzących pętle, elementów rozłącznych ulegających odłączeniu, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka wskutek owinięcia pasa wokół szyi, a także z uwagi na umieszczenie ostrzeżenia „Ostrzeżenie. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” i symbolu graficznego dotyczącego ograniczenia wieku (0-3) wraz z informacją o zagrożeniach, sprzecznego z przewidywanym użytkowaniem zabawek wynikającym z funkcji, rozmiarów i charakterystyki zabawek. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

B1218634-1