„F.H.MIDEX sp . o.o. z siedzibą w Krakowie, informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka – zestaw do skręcania B1215987/1361B, kod EAN 5900733427356, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność małych elementów, co może stwarzać ryzyko uduszenia użytkownika przez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania, zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych oraz umieszczenie na wyrobie znaku graficznego ostrzegawczego dotyczącego wieku (0-3) oraz napisu ostrzegawczego „Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Niebezpieczeństwo udławienia się drobnymi elementami, które zabawka posiada lub  mogą pojawić się w toku użytkowania zabawki” sprzecznych z przewidywanym użytkowaniem zabawki określonym na podstawie ich funkcji i charakterystyki. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”

B1215987