„F.H. MIDEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie informuje, że zabawka: karabin 5900733368499, NO.WSY836, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność małych, odłączalnych elementów (piankowych pocisków), które w przypadku ich połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych stwarzają niebezpieczeństwo udławienia lub uduszenia dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”

 

B1003601