„F.H” MIDEX” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że wprowadzone do obrotu zabawki: gadżet rozrywkowy ITEM NO: D37426, kod EAN: 5900733599800 (slime w kolorze zielonym) oraz gadżet rozrywkowy ITEM NO. D37441, kod EAN: 5900733599954 (slime w kolorze niebieskim) nie spełniają wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru z materiału zabawek, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

D37426

D37441