„F.H. MIDEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka: piłka ITEM NO.: D33351 (pakowana po 2 sztuki w różnych kolorach), kod EAN 5900733548389, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji chemicznej, tj. ftalanu diozobutylu (DIBP) w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażaniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”D33351