B1700325

F.H. MIDEX sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka produkcji chińskiej – Grzechotka, NO. 209-6A1, kod EAN 5900733499704 nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na pojawienie się, w trakcie badania, małych elementów, które, w przypadku połknięcia, stanowią ryzyko udławienia się lub uduszenia się dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Konkurencji i Konsumentów.