„F.H. MIDEX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka AT1 hulajnoga aluminiowa kod EAN 5900733470017 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w składanych rurkach kierownicy dostępnych otworów, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.AT1